Kto sme

Sme Dušan a Ivan – dvaja bratia, dve rodiny. A napriek tomu, že pochádzame zo zázemia, ktoré poľnohospodárstvo živilo, sme sa my dvaja týmto smerom nikdy neuberali. Myšlienka, ktorá bola pre nás obrovskou výzvou, ale zároveň aj príležitosťou. Príležitosťou vlastného projektu, ktorý by dával zmysel – udržateľne dopestovať a ponúknuť orechy najvyššej kvality slovenskému zákazníkovi. Veľké poďakovanie patrí našim rodičom, bez ktorých by realizácia tohto projektu nikdy nebola možná.

Vybudovať sad nebolo mávnutím čarovného prútika. Na začiatku sme stáli pred prázdnou ornou pôdou a išli sme na to poctivo od samého začiatku. Zhromažďovali sme informácie z domova aj zo zahraničia, analyzovali sme pôdu, zdroje podzemnej vody, hľadali sme tú najvhodnejšiu odrodu na naše podmienky. Navštívili sme orechové sady na Slovensku, Maďarsku, Taliansku, Moldavsku, dokonca i v Kalifornii. Vysadili sme stromčeky, o ktoré sa treba dôkladne starať, a ktorým trvá roky dostať sa do plnej rodivosti. Najnovšie poznatky naďalej získavame účasťou na odborných konferenciách a seminároch v zahraničí.