Predpríprava pôdy na výsadbu druhej polovice sadu – rigolovanie.