Účasť na Medzinárodnej orechovej konferencii

Sme v medzinárodnej skupine pestovateľov orechov, a v júni 2023 sme sa zúčastnili IX. Medzinárodnej Konferencie Výskumu Orechov vo Francúzskom Grenoble, ktorá sa koná raz za 4 roky. Na konferencii boli prezentované rôzne témy, ako napríklad výsledky šľachtenia nových druhov, výskum odolnosti orechov voči chorobám a škodcom, ako aj dopady klimatických zmien na pestovanie orechov. Súčasťou konferencie boli aj exkurzie do okolitých sadov, návšteva spracovateľa orechov a výrobcu strojov.